Ich möchte Euch mit meinem Song eine Perspektive geben, die Normalität und Heiterkeit in sich trägt!

 

Die Herausforderung wie wir sie im Augenblick erleben ist beängstigend und sie betrifft tatsächlich einen jeden von uns. Viele verschiedene Ausprägungen im menschlichen Miteinander, dieser so noch nie dagewesenen Situation zu begegnen, werden sich zeigen – gute und leider auch nicht so gute.

Vieles davon ist auch getrieben von einer Informationswelle, die über uns hinwegschwappt. Es ist derzeit nicht immer einfach den richtigen und objektiven Überblick zu behalten.

 

Wenn man diese Informationen aber richtig bewertet, kann man durchaus ein „pro und contra“ Fazit ziehen. Nicht alles ist Panik, Tod und Elend. Es gibt Meldungen, die den Weg für eine geringe Ansteckungsgefahr aufzeigen, auch Hoffnung auf Heilung. Und es gibt auch Meldungen die Mut machen und Perspektiven zu einem bewussten Leben aufzeigen.

 

 

Der notwendige Sicherheitsabstand kann uns auch helfen, den Wert der Gemeinschaft wiederzuentdecken. Es ist schön sich zu sehen, miteinander zu reden, sich zu umarmen, menschlichen Kontakt zu haben. Wenn nun diese Zeit dazu dient, das zu verstehen, hätte sie auch

etwas Gutes.

 

Der Song soll bei aller Realität auch in besonderer Weise Mut machen. Etwas Gelassenheit – weniger Panik, mehr Besonnenheit, die Gemeinsamkeit (wo man sich auch gegenseitig helfen kann) und besonders die Heiterkeit sind wichtig,

Es braucht nun Herz und Verstand um die Krise zu überwinden. Es kommen auch wieder andere Zeiten, wo wir vielleicht mit uns – unseren Mitmenschen – und mit der Natur viel bewusster umgehen, nach einer Phase in der wir unserer Grenzen schmerzhaft bewusst wurden.

 

Corona - Was macht es mit uns?

 

Die Straßen sind leerer als leer

 Alle getroffen, wie von einem Speer

 Nichts ist wie früher – die Stimmung gedrückt

 Niemand mehr berühren – wir gehen gebückt

 

 

Blaulichtwagen fahren durch unsere Stadt

 Viele Menschen fühlen sich doch etwas schlapp

 Abstand halten, so heißt das Gebot

 Weil sonst sicher mehr Ansteckung droht.

 

 

 Was wir brauchen - ist Gelassenheit

 Was wir haben - ist Besonnenheit

 Wo alle leben  da ist auch Gemeinsamkeit

 Was uns nur fehlt – ist etwas Heiterkeit

 

 

Sitzen im goldenen Käfig – warm und zuhause

 Zu Ende die Hektik – wir machen jetzt Pause. 

 Dabei fragen wir, was mit uns ist?

 Blicken wir nach vorn – oder sind wir Pessimist?

 

 

Die Medien drücken die Stimmung nach unten

 Wo bleiben die schönen Bilder – die heiteren - bunten?

 Aus allen Ecken wird Neues, Schlimmes gepredigt

 Jeder gibt sich toternst und ist expertengelehrig

 

 

 Was wir brauchen - ist Gelassenheit

 Was wir haben - ist Besonnenheit

 Wo alle leben  da ist auch Gemeinsamkeit

 Was uns nur fehlt – ist etwas Heiterkeit

 

 

 In der Tat, das Thema ist bedrohlich

 Sehen unsere Freunde – alle nicht fröhlich

 Dabei kann Leben – auch jetzt so schön sein

 Es geht uns gut, es ist warm, wir fühlen uns nicht allein

 

 

 Ruhe bewahren ist erste Bürgerpflicht

 Auch in großer Not gibt es immer ein Licht

 Lasst uns pro und contra nüchtern überdenken

 Und unseren Blick MEHR zum blauen Himmel lenken

 

 

 Was wir brauchen - ist Gelassenheit

 Was wir haben - ist Besonnenheit

 Wo alle leben  da ist auch Gemeinsamkeit

 Was uns nur fehlt – ist etwas Heiterkeit

 

 

Was uns ausmacht - ist doch die Fröhlichkeit

 Lass uns bleiben - in unserer Wirklichkeit

 Keine Umarmung, keine Hand – einen Gang runterschalten

 Lass Leben leben – und uns zusammen halten

 Met mijn liedje wil ik je een perspectief geven dat de normale dingen en vrolijkheid in zich draagt!

 

 

De uitdaging die we nu meemaken is beangstigend en raakt ons allemaal. Er zullen veel verschillende manieren om met deze ongekende situatie om te gaan aan het licht komen - goede en helaas ook minder goede.

Een groot deel ervan wordt ook veroorzaakt door een golf van informatie die over ons heen vloeit.

Het is op dit moment niet altijd eenvoudig om een correct en objectief overzicht te houden.

 

Maar als je deze informatie juist beoordeelt, kun je zeker een "pro en contra" conclusie trekken. Niet alles is paniek, dood en ellende. Er zijn berichten die de weg wijzen naar een laag infectierisico, ook hoop op genezing.

En er zijn ook boodschappen die moed geven en perspectieven tonen voor een bewust leven. 

 

De noodzakelijke veiligheidsafstand kan ons ook helpen om de waarde van de gemeenschap te herontdekken. Het is leuk om elkaar te zien, om met elkaar te praten, om elkaar te knuffelen, om menselijk contact te hebben. Als deze tijd nu wordt gebruikt om dit te begrijpen, zou het ook goed zijn.

 

Het lied moet ons ook op een bijzondere manier aanmoedigen, ondanks alle realiteit. Een beetje rust - minder paniek, meer nuchterheid, de gemeenschap (waarin je elkaar kunt helpen) en vooral de vrolijkheid zijn belangrijk.

 We hebben nu hart en geest nodig om de crisis te boven te komen. Er zullen andere momenten komen waarop we ons misschien meer bewust zijn van hoe we met onszelf - onze medemensen - en met de natuur omgaan, na een fase waarin we ons pijnlijk bewust zijn geworden van onze grenzen.

Corona - Wat doet het met ons?

 

De straten zijn leeg, we blijven thuis

 Ieder veroordeeld tot zijn eigen huis

 Niets is zoals vroeger - de stemming is bedrukt

 Niemand aanraken - we gaan eronder gebukt

 

 

 Zwaailichen rijden door onze stad

 Veel mensen voelen zich een beetje mat

 Houd afstand, voor alle zekerheid

 Zodat het virus zich minder verspreidt

 

 

 Wat we nodig hebben - is even geen strijd

 Wat we hebben - is voorzichtigheid

 Waar je samen leeft is al saamhorigheid

 Wat we missen - is een beetje vrolijkheid

 

 

Zittend in een gouden kooi - warm en binnen

 Weg met die hectiek - we gaan ons even bezinnen 

 En we vragen dan, hoe zit het met ons?

 Kijken we vooruit - of alleen achterom?

 

 

De media drukken de stemming omlaag

 Waar zijn de mooie gedachten? - dat is de vraag

 Uit alle hoeken gaan de adviezen erg ver

 Iedereen is doodserieus en praat als een expert...

 

 

 Wat we nodig hebben - is even geen strijd

 Wat we hebben - is voorzichtigheid

 Waar je samen leeft is al saamhorigheid

 Wat we missen - is een beetje vrolijkheid

 

  

In feite veroorzaakt het onderwerp pijn

 Zie onze vrienden - niemand voelt zich fijn

 Toch kan het leven - weer mooi zijn om ons heen

 We zijn ok, het is warm, we voelen ons niet alleen...

 

  

Je kalmte bewaren is nu een burgerplicht

 Zelfs in grote nood is er altijd een licht

 Laten we de voors en tegens vergelijken

 En MEER naar de mooie blauwe hemel kijken...

 

 

 Wat we nodig hebben - is even geen strijd

 Wat we hebben - is voorzichtigheid

 Waar je samen leeft is al saamhorigheid

 Wat we missen - is een beetje vrolijkheid

 

 

 Wat ons definieert - is de vrolijkheid

 Laten we blijven - in onze realiteit

 Geen knuffel, geen hand - tandje terug, of zelfs een paar

 Laten we het leven leven - en houd ons bij elkaar